Dịch vụ xin giấy phép bưu chính (chuyển phát nhanh)

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, logistic đang là ngành nghề phát triển mạnh mẽ đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, logistic đang là ngành nghề phát triển mạnh mẽ đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
Hiện nay việc kinh doanh dịch vụ bưu chính (chuyển phát nhanh) là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, muốn thực hiện kinh doanh bưu chính, kinh doanh chuyển phát nhanh Doanh nghiệp cần phải xin giấy phép bưu chính tại Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Dưới đây, Vivalaw xin cung cấp một vài thông tin cơ bản để Quý khách hàng nắm được toàn bộ quy trình, hồ sơ cần có để thực hiện xin Giấy phép bưu chính (chuyển phát nhanh).
 
Dịch vụ xin giấy phép bưu chính

I. Cơ sở pháp lý

  • Luât Bưu Chinh ngày 17 tháng 6 năm 2010;
  • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luât Bưu Chính;
  • Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

II. Thẩm quyền giải quyết:

Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

III. Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục:

(1) Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính;
 
(2) Thông báo hoạt động bưu chính;
 
(3) Bản sao đăng ký kinh doanh;
 
(4) Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp (nếu có);
 
(5) Phương án kinh doanh;
 
(6) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
 
(7) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu;
 
(8) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;
 
(9) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính;
 
(10) Quy định bề mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại;
 
(11) Thỏa thuận với doanh nghiệp khác (Trường hợp khách hàng hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp khách).

IV. Các giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị

(1) Bản sao đăng ký kinh doanh (Có ngành nghề 8310, vốn điều lệ trên 2 tỷ đối với hoạt động trong nước, trên 4 tỷ đối với hoạt động tại nước ngoài);
 
(2) Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp (nếu có);
 
(3) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (Trường hợp khách hàng chưa có mẫu hợp đồng Vivalaw hỗ trợ khách hàng hoàn thiện theo quy định của pháp luật hiện hành);
 
(4) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu (Trường hợp khách hàng chưa có mẫu nhãn hiệu, Vivalaw hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ cho khách hàng);
 
(5) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính (Vivalaw hướng dẫn xây dựng dựa trên mức giá sàn nhà nước quy định);
 
(6) Thỏa thuận với doanh nghiệp khác (Trường hợp khách hàng hợp tác với đối tác nước ngoài, đối tác trong nước);
 
(7) Mẫu Bill – Biên lai chuyển phát.

V. Các công việc Vivalaw thực hiện

  1. Soạn một bộ hồ sơ theo quy định;
  2. Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Vụ Bưu Chính- Bộ Thông Tin Truyền Thông;
  3. Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Nhận giấy phép bưu chính;
  5. Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

VI. Thời gian thực hiện thủ tục

  • Dịch vụ trong nước: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.
  • Dịch vụ ngoài nước: 45-60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.
Dịch vụ xin giấy phép bưu chính
Trên đây là nội dung tư vấn về dịch vụ xin giấy phép bưu chính chuyển phát nhanh của VIVALAW tới quý khách hàng, nếu có vướng mắc đừng ngần ngại liên hệ tới VIVALAW để được tư vấn chi tiết.

 

Các bài viết liên quan

Dự án tiêu biểu của VIVALAW

l2ibivsr6twqegus
TinTuc
l28tpiryaw3b0qgs